પરશુરામને દત્તપ્રભુએ શું બોધ આપ્યો

પરશુરામને દત્તપ્રભુએ બોધ આપ્યો તે નીચે મુજબ છે.
ભૃગુરૂષિનો પુત્ર રૂચિક હતો. રૂચિકનો પુત્ર જમદઞ્નિ હતો. જમદઞ્નિનાં લગ્ન રેણુકા સાથે થયા.જમદઞ્નિને પાંચ પુત્રો થયા. આ પુત્રોના નામ હતાંઃ વસુમંત, વસુ,સુષેણ, વિશ્વાવસુ અને પરશુરામ.
જમઞ્નિની ગાય ને રાજા સહસ્ત્રર્જન ના કહેવા છતાં લઇ ગયો. પરશુરામે યુદ્ધમાં એનો વધ કર્યો અને ગાય પાછી લાવ્યો. સહસ્ત્રર્જુનના પુત્રો પિતાનું વેર વાળવા આશ્રમમાં ગયા પરશુરામ સમિધ લેવા જંગલમાં ગયા હતા એટલે રાજકુમારોએ જમદઞ્નિ નો વધ કર્યો. પરશુરામે આ વાત જાણી એટલે સહસ્ત્રાર્જુનના પુત્રોને યુધ્ધમાં માર્યા અને એકવીસવાર પૃથ્વી ક્ષત્રિય વિહોણી કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી.
કાવડમાં પિતાનું શબ અને રેણુંકા માતા ને બેસાડી સહ્માદ્રિ પર્વત પાસેથી જતા હતા ત્યારે આકાશવાણી થઇ એટલે ત્યાં જમદઞ્નિના અગ્નિસંસ્કાર કર્યા અને રેણુકાએ પતિ સાથે અગ્નિસ્નાન કર્યું સમગ્ર વિધિ દત્તપ્રભુએ કરાવી.
આ પછી પરશુરામને દત્તપ્રભુએ બોધ આપી એની પાસે સોમયાગ કરાવ્યો. પછી સાગર કિનારે જઇ બ્રાહ્મણની માફક તપોનુષ્ટાન કરવા જણાવ્યું.
માતા રેણુકાએ દત્તપ્રભુને પરશુરામની સંભાળ લેવા જણાવ્યું હતું આમ દત્તપ્રભુએ પણ શ્રેયનો પંથ બતાવ્યો હતો.
પરશુરામ એ દત્તપ્રભુની માસીનો પ્રપૌત્ર ( પુત્રના પુત્રનો પુત્ર ) થાય

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુ દેવદત્ત

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s